ЦЕНИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ ФИРМА "БОН АРТ"
(В СИЛА ОТ 01.12.2007 г.)


  Услуги мярка количество цена
1. Повикване на място (във Варна) бр. 1 5.00 лв.
2. Повикване на място (извън Варна) км 1 0.30 лв.
3. Изготвяне на месечен отчет през Интернет бр. 1 12.00 лв.
4. Изготвяне на месечен отчет в офиса на Бон Арт бр. 1 10.00 лв.
5. Изготвяне на месечен отчет при лекаря (предлага се само на територията на гр. Варна) бр.* 1 15.00 лв.
6. Обучение за работа с Bon Art MC System в офиса на Бон Арт на започнат час 1 5.00 лв.
7. Обучение за работа с Bon Art MC System при лекаря (предлага се само на територията на гр. Варна) на започнат час 1 8.00 лв.
8. Настройка на матричен принтер в офиса на Бон Арт бр. 1 9.00 лв.
9. Настройка на матричен принтер при лекаря (предлага се само на територията на гр. Варна) бр.* 1 12.00 лв.
10. Актуализация на системата в офиса на Бон Арт, чрез запис на CD, дискета или флаш памет бр. 1 3.00 лв.
11. Инсталация на стари версии на Bon Art MC System бр. 1 1.00 лв.
12. Актуализация на системата при лекаря (предлага се само на територията на гр. Варна) бр.* 1 4.00 лв.
13. Импортиране на списък с диспансерни пациенти в офиса на Бон Арт бр. 1 3.00 лв.
14. Импортиране на списък с диспансерни пациенти при лекаря (предлага се само на територията на гр. Варна) бр.* 1 4.00 лв.
15. Импортиране на списък с пациенти в офиса на Бон Арт бр. 1 6.00 лв.
16. Импортиране на списък с пациенти при лекаря (предлага се само на територията на гр. Варна) бр.* 1 7.00 лв.
17. Възстановяване на заличени настройки на системата в офиса на Бон Арт бр. 1 5.00 лв.
18. Възстановяване на заличени настройки на системата през интернет бр. 1 7.00 лв.
19. Възстановяване на заличени настройки на системата при лекаря (предлага се само на територията на гр. Варна) бр. 1 9.00 лв.
20. Изготвяне на отчет за РЦЗ през интернет бр. 1 7.00 лв.
21. Изготвяне на отчет за РЦЗ в офиса на Бон Арт бр. 1 5.00 лв.
22. Изготвяне на отчет за РЦЗ при лекаря (предлага се само на територията на гр. Варна) бр. 1 9.00 лв.
23. Архивиране на базата данни на системата на CD, дискета или флаш памет от служител на Бон Арт в офиса на фирмата бр. 1 5.00 лв.
24. Архивиране на базата данни на системата от служител на Бон Арт при лекаря (предлага се само на териорията на гр. Варна) бр.* 1 7.00 лв.
25. Записване на файлове на дискета бр. 1 2.00 лв.
26. Записване на файлове на компакт диск бр. 1 3.00 лв.
27. Преинсталация на Bon Art MC System в офиса на Бон Арт бр. 1 12.00 лв.
28. Преинсталация на Bon Art MC System при лекаря (предлага се само на територията на гр. Варна) бр.* 1 15.00 лв.
29. Диагностика на операционна система и инсталиран софтуер без този, който е свързан с работата на Bon Art MC System в фиса на Бон Арт бр. 1 8.00 лв.
30. Диагностика на Операционна система и инсталиран софтуер без този, който е свързан с работата на Bon Art MC System при лекаря (предлага се само н атериторията на гр. Варна) бр.* 1 10.00 лв.
31. Профилактика на ОС (операционна система) и инсталирания софтуер в офиса на Бон Арт бр. 1 12.00 лв.
32. Профилактика на ОС (операционна система) и инсталирания софтуер при лекарят бр. 1 15.00 лв.
33. Диагностика на хардуер (вкл, периферни устройства) в офиса на Бон Арт бр. 1 14.00 лв.
34. Диагностика на хардуер (вкл, периферни устройства) при лекаря (предлага се само на територията на гр. Варна) бр.* 1 17.00 лв.
35. Инсталация на Windows с инсталационен диск предоставен от клиента (услугата се предлага и извършва само в офиса на Бон Арт) бр. 1 20.00 лв.
36. Инсталация на MS Office в офиса на Бон Арт с инсталационен диск предоставен от клиента бр. 1 10.00 лв.
37. Инсталация на MS Office на място с инсталационен диск предоставен от клиента (предлага се само на територията на гр. Варна) бр. 1 12.00 лв.
38. Инсталиране на други програми, работещи под Windows и предоставени от клиента в офиса на Бон Арт бр. 1 4.00 лв.
39. Инсталиране на други програми, работещи под Windows и предоставени от клиента на място (предлага се само на територията на гр. Варна) бр.* 1 5.00 лв.
40. Инсталиране на периферни устройства (принтер, монитор, скенер и др,) в офиса на Бон Арт бр. 1 8.00 лв.
41. Инсталиране на периферни устройства (принтер, монитор, скенер и др,) при лекаря бр. 1 10.00 лв.
42. Инсталация на Linux за работна станция бр. 1 30.00 лв.
43. Преинсталация и настройка на сървър бр. 1 55.00 лв.
44. Преинсталация на Skype в офиса на Бон Арт бр. 1 4.00 лв.
45. Преинсталация на Skype при лекаря бр. 1 5.00 лв.
46. Архивиране на информация при преинсталация на Windows Mb 700 6.00 лв.
47. Обучение за работа с компютър в офиса на Бон Арт на започнат час 1 8.00 лв.
48. Обучение за работа с компютър при лекаря (предлага се на територията на гр. Варна) на започнат час 1 10.00 лв.
49. Интернет настройки бр. 1 8.00 лв.
50. Инсталация на елктронен подпис в офиса на Бон Арт бр. 1 15.00 лв.
51. Инсталация на елктронен подпис при лекаря (предлага се на територията на гр. Варна) бр.* 1 17.00 лв.
52. Подписване с електронен подпис в офиса на Бон Арт бр. 1 3.00 лв.
53. Подписване с електронен подпис при лекаря (предлага се на територията на гр. Варна) бр.* 1 5.00 лв.

* Всички услуги извършвани извън офиса на фирма Бон Арт са без включени транспортни разходи и те се заплащат допълнително съобразно ценовата листа


Посочените цени са без включен ДДС.
За МЦ, ДКЦ и ГП цените са по договаряне.