Online заявка за ползване на Bon Art MC SYSTEM
Моля попълнете всички полета

При въвеждане данните на повече от един лекар първи се въвежда този на чието име се издават обобщените отчетни документи на лечебното заведение (спецификация).

За да добавите лекар натиснете бутона "Добави лекар"

За да приключите своята регистрация натиснете "Изпрати"
За допълнителни данни
E-mail: office@bonart.bg
Практика
Наименование на практиката
Регистрационен номер
Булстат
За контакти
Адрес
Телефон
E-mail
Данни на лекаря
Име на лекаря
ЕГН на лекаря
Код на специалност
УИН
Парола
Повтори парола
+ Добави лекар
# Изпрати