Упътване за преинстлация на Bon Art MC System

 

 

Тъйкато причините, довели до преинсталация на системата, могат да са различни, решихме да Ви опишем най-честия слуай, при който системата се премества на нов компютър.

Ако имате инсталиран Skype на новия компютър, преди да за започнете да преинсталирате Bon Art MC System трябва да настройте Skype да не се стартира със стартиране на компютъра. Ако нямате все още инсталиран Skype на компютъра, но смятате да имате, трябва да го настроите да не се стартира със стартиране на компютъра, тъйкато Skype и Bon Art MC System използват един и същ ресурс от вашия компютър. Това е съвсем нормално, но когато Skype първи заеме този ресурс Bon Art MC System не може да го използва и съответно спира да работи. Когато е Skype е настроен да не се стартира със стартиране на компютъра, Bon Art MC System се свързва с този ресурс без да спира достъпа до него. Това означава, че след зареждане на компютъра можете да стартирате Skype ръчно от неговата иконка.

Бон Арт ООД не носи отговорност при загуба на данни или нанесени повреди върху Bon Art MC System, когато връщането от архив не се извършва от служител на фирмата.

 

  1. Копирате папката BonArtMC от стария компютър (в тази папка се намира цялата система).

1.     Влизате в „My Computer“ -> „Local Disk (C:)“:

  

·                          Кликвате с мишката върху бутона „Start”,

(той се намира най-долу вляво на вашия екран: ) при което се отваря „Стартово меню”:

·                           След това кликвате на „Programs.

Можете да го намерите в зависимост от вашето „Стартово меню”. То може да изглежда по 2 начина:

-          „Стандартен вид”:  в този случай кликвате на „All Programs”, при което Ви се отваря списъчно меню.

-          „Класически вид”:  в този случай кликвате на „Programs” , при което Ви се отваря списъчно меню.

·                           От отворилото се меню избирате: „Accessories”.

·                           След това избирате „Windows Explorer , при което се отваря нов прозорец разделен на две части.

·                           От отворилия се прозорец в лявата част кликвате на „My Computer.

·                           След това вдясно кликвате двукратно с левия бутон на мишката върху „Local Disk (C:)  , при което се показва нов списък с папки.

  1. След това влизате в папката „BonArtMC“:

·                           От списъка кликате двукратно върху „BonArtMC”, при което всъщност влизате в папката.

  1. Стартирате файла "STOP Bon Art MC System.bat" (целта е да се спре системата):

·         Кликвате двукратно с левия бутон на мишката върху него, при това той се стартира и на екрана Ви се показва черно прозорче, което след няколко секунди изчезва само.

  1. Копирате папката „BonArtMC“ на избран от Вас носител (Флашка, CD, DVD или др.).

II. Поставяте я на новия.

  1. Копирате папката „BonArtMC“ от избрания носител (Флашка, CD, DVD или др.) на новия компютър – задължително в „Local Disk (C:)“ („My Computer“ -> „Local Disk (C:)“).

III. Настройвате системата на новия компютър.

         След като се е изкопирала цялата папка „BonArtMC“ на новия компютър, влизате в нея и изпълнявате следните стъпки:

  1. Стартирате Abyss5 (My Computer -> Local Disk C -> BonArtMC -> Abyss5.exe) и от отворилия се прозорец кликвате на "Next >". След като зареди до край кликвате на „ОК“.
  2. Стартирате winmysqladmin (My Computer -> Local Disk C -> BonArtMC -> database -> bin -> winmysqladmin.exe), при което ще Ви поиска username и password - пишете за username: root, за password: 0000.
  3. Преинсталирате „Mozilla Firefox“ (вижте опътването за преинсталация на Mozilla Firefox).
  4. Пробвате дали системата работи - ако не работи проследявате дали не сте пропусали някоя от стъпките на това упътване.
  5. Рестартирате компютъра и пробвате отново дали системата работи - ако не работи проследявате дали не сте пропусали някоя от стъпките на това упътване.

IV. Готово - системата е преинсталирана на новия компютър.